Media & Pers

Persbericht kort geding advocaten en vrouwenplatform

Amsterdam, 1 oktober 2014

De Kort Gedingrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft de vrouwen die samen met het VPKK (Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik) een Kort Geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse Rooms Katholieke Kerk gelijk gegeven.

Dat blijkt uit de uitspraak van 1 oktober 2014.

Eiseressen vinden dat het stellen van een einddatum voor het indienen van klachten per 1 juli 2014 door de Kerk onrechtmatig was jegens de slachtoffers die nog geen klacht hadden kunnen indienen. Na jaren van gedwongen stilzwijgen over het misbruik is een groot deel van de slachtoffers nog niet in staat om hun verhaal (in detail) te vertellen.

Eiseressen en de groep anonieme vrouwen die door het VPKK werd vertegenwoordigd, hebben langer de tijd nodig om over het misbruik te kunnen spreken. Zij wilden en willen alsnog de kans krijgen om dit te doen. Dit standpunt werd (onder meer) door hun advocaten bepleit op de zitting van 18 september 2014.

De rechter heeft eiseressen gevolgd in hun standpunt en gelast dat het meldpunt voor het indienen van de klachten weer opengesteld dient te worden tot 1 mei 2015. Daarnaast dient het meldpunt alle klachten die na 1 juli 2014 binnen gekomen zijn alsnog in behandeling te nemen. De Rooms-Katholieke kerk dient deze beide punten bekend te maken middels aankondiging in 4 landelijke dagbladen.

De datum van 1 juli 2014 werd vastgesteld door De Bisschoppenconferentie van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap Nederland in samenspraak met De Konferentie Nederlandse Religieuzen. Het meldpunt werd eveneens door deze partijen in december 2011 opgericht naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Deetman over onder meer de ernst en de omvang van het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Hoewel eiseressen hadden verzocht om een langere termijn zijn zij erg verheugd over deze principiële uitspraak. Zij beraden zich nog op het eventueel starten van een bodemprocedure.

Het geanonimiseerde vonnis alsmede de dagvaarding treft u bijgaand aan. Voor nadere inlichtingen of geanonimiseerde stukken kunt u terecht bij de raadsvrouwen voor eiseressen in deze zaak mr. Eva Huls en mr. Wendy van Egmond van Van Driem advocaten te Amsterdam.

In juni 2014 werd onze hulp gezocht door de Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (hierna: het VPKK). Het VPKK vroeg ons om op te komen voor de slachtoffers van misbruik door leden van de Rooms-Katholieke kerk in zaken waarbij aangeklaagden zijn overleden ofwel in zaken die (volgens de Rooms-Katholieke kerk) zijn verjaard. Op 18 september 2014 vond het Kort Geding plaats.

 

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Login Form