Media & Pers

Organisaties van slachtoffers seksueel misbruik Rkk buiten spel gezet

Persbericht 30 april 2016

Organisaties van slachtoffers seksueel misbruik Rkk buiten spel gezet

De stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik treedt sinds december 2012 op als belangenbehartiger en lotgenotenplatform van voormalige slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik in de Rk kerk. De vertrouwenspersonen van VPKK luisteren zorgvuldig naar melders, geven hen een stem in de media en behartigen hun belangen. Media en politiek hebben VPKK in die rol erkend, bij het kerkelijk gezag heeft onze belangenbehartiging echter geen gehoor gevonden, evenmin als bij de commissie Deetman. Uit het onderzoek van Argos radio (NPO radio 1, 30-04-2016) komt naar voren dat Wim Deetman de besluitvorming binnen de organisatie KLOKK vergaand bepaald heeft. Daarmee vond alle besluitvorming feitelijk plaats tussen Deetman en het kerkelijk gezag en stonden we als onafhankelijke belangenbehartigers van slachtoffers buiten spel.

 

Openheid en Voortzetting  Klachtencommissie

Zo konden de Bisschoppen Conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen eind 2013 rekenen op de steun van KLOKK om de klachtencommissie te sluiten. Het herhaaldelijk en dringend verzoek van VPKK om de klachtencommissie open te houden, wezen zij af. Sluiting van de klachtencommissie verhinderde ook de toegang van slachtoffers tot professionele herstelbemiddeling. Na de sluiting van de klachtencommissie besliste de rechter op verzoek van VPKK vervolgens dat de klachtencommissie tenminste nog tien maanden langer opengesteld moest worden. In die tien maanden werden vierentachtig nieuwe klachten ingediend. Dat is twee klachten per week. Wij kunnen ervan uit gaan dat ook nu elke week klachten gemeld zouden worden als daartoe de mogelijkheid zou bestaan. Door de sluiting van de klachtencommissie blijven nieuwe melders achter met de ontkenning van misdrijven in hun kinderjaren. Dat is zeer schadelijk.

Ook de volgende verzoeken van VPKK inzake de belangen van slachtoffers zijn door de Rk kerk genegeerd of afgewezen: 

  • Verzoek om daadwerkelijke openheid in parochies en congregaties
  • Verzoek om zorgvuldige afhandeling van alle klachten over kindermishandeling
  • Verzoek om voldoende mankracht VPKK-vertrouwenspersonen te faciliteren

Nu duidelijk is dat de belangenbehartiging van slachtoffers de afgelopen jaren actief belemmerd is, zullen wij de Tweede Kamer met des te meer klem vragen om aanscherping van de motie-Toorenburg van 30 april 20151. Erkenning en genoegdoening kunnen alleen gerealiseerd worden door voortzetting van de bestaande onafhankelijke klachtencommissie. Juist nu is daarnaast een Parlementaire Enquête op zijn plaats om de geschiedenis van de afhandeling van zowel misbruik als mishandeling en de driehoeksrelatie KLOKK- Deetman- Kerk te onderzoeken.

Voetnoot (Motie Toorenburg):

1: “overwegende dat de kerkelijke autoriteiten verantwoordelijk zijn en blijven voor het verzachten van het intense leed dat slachtoffers is aangedaan, overwegende dat de kerkelijke instanties de toezegging hebben gedaan dat slachtoffers ook na het sluiten van het meldpunt kunnen rekenen op hulp en erkenning en dat in schrijnende gevallen coulance zal worden betracht ten aanzien van het niet meer kunnen uitkeren van schadevergoeding, verzoekt de regering de kamer, voor de komende vijf jaar, jaarlijks te informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging.”  Daarbij zij aangetekend dat alleen onafhankelijke partijen de Tweede Kamer en de regering op betrouwbare wijze zullen kunnen informeren.

 

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Login Form