Media & Pers

11-09-2013 Vergelijking oorspronkelijke meldingen en weergave in rapport Deetman 2.0

 

31 Jan. 2012: Kamer vraagt om nader onderzoek

Na het verschijnen van het eerste rapport Deetman bleek dat de geschiedenis van geweld tegen en misbruik van meisjes in de rkk nog niet belicht was in het eerste rapport. De tweede kamer heeft op 31 jan 2012 gevraagd aan de minister om nader onderzoek naar deze geschiedenis. Op 15 februari meldde de minister aan de tweede kamer dat hij de twee vertegenwoordigende organisaties binnen de RK kerk bereid had gevonden opdracht te geven tot een onderzoek en dat de heer W. Deetman zich bereid had verklaard daarover de leiding te nemen.

Wij hadden alle vertrouwen dat ook dit onderzoek tot een goed rapport zou leiden, en we begrijpen dat ook de minister dit had. Wij hebben de minister nu helaas moeten informeren dat dat niet het geval is.

Net als bij het eerste onderzoek, speelden meldingen van voormalige slachtoffers van seksueel misbruik en ditmaal ook geweld in de RK kerk, een belangrijke rol. Van een groot deel van de meldingen zijn wij goed op de hoogte: aan 85 vrouwen hebben wij bij de eerste coming out een luisterend oor gegeven en 50 van hen hebben we bijgestaan in het op schrift stellen van hun geschiedenis. Wij onderhouden contact met 130 vrouwelijke slachtoffers en behartigen hun belangen. Van tientallen andere vrouwen kennen wij de geschiedenis uit diverse andere bronnen.

 

56 Klachten over het rapport

Na het verschijnen van het tweede rapport bleken daarin zoveel belangrijke gegevens uit de meldingen te zijn veranderd of weggelaten dat het rapport een onjuist beeld geeft van tientallen meldingen en van de aard en ernst van geweld en seksueel misbruik tegen meisjes in de RK Kerk. Ook stelden we vast dat er onware beweringen over de archieven en onware beweringen over de communicatie met de melders in stonden. In totaal kregen we 56 klachten.

 

Vergelijking oorspronkelijke meldingen en weergave in het rapport

Van 12 oorspronkelijke meldingen hebben wij een geautoriseerde weergave opgesteld, de aard en ernst van het geweld benoemd, en de meldingen systematisch vergeleken met de weergave ervan in het rapport.

Er komen drie soorten fouten aan het licht:

  1. een verkeerde selectie van informatie uit meldingen: weglating belangrijke gegevens, nadruk op irrelevante gegevens, zoekraken van meldingen, te korte meldtijd en onbekendheid van het onderzoek.

  2. onvoldoende of verkeerd gebruik van andere bronnen,

  3. fouten in de weergave

 

Conclusie

De melders herkennen zich niet in het beeld dat in het rapport gegeven is. Onze conclusie is dat de verschillen onaanvaardbaar groot zijn en het rapport derhalve niet voldoet aan de verwachtingen die de minister en de kamer daaraan hebben gesteld, noch aan de verwachtingen die aan elk wetenschappelijk onderzoek worden gesteld met betrekking tot de omgang met onderzoeksgegevens in het algemeen en met gegevens uit meldingen over persoonlijke geschiedenissen in het bijzonder. Daarmee draagt het niet bij aan de weg naar erkenning van deze geschiedenis.

 

Nieuw perspectief

Wij streven verder naar samenwerking met wetenschappers uit de traditie van de mondelinge geschiedschrijving. In die traditie kunnen vrouwelijke lotgenoten de ruimte vinden om zelf hun geschiedenis te vertellen. In vele van elkaar verschillende perspectieven, achtergronden en karakters wordt dan de gemeenschappelijke geschiedenis herkenbaar en verwerkbaar.

 

 www.vpkk.nl

 

woordvoerder: Annemie Knibbe 043 3620897 06 53393818
Interviews na lezing van het document: “De Oorspronkelijke Meldingen”
Dit wordt u op verzoek toegestuurd.

Download Persbericht

Het document "De Oorspronkelijke Meldingen" is beschikbaar voor download. Dit werk is een uitgave van de stichting VPKK. Deze stichting is niet gesubsidieerd, een bijdrage is welkom op rekeningnummer 19.76.86.915 t.n.v. Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik.

Download document in PDF formaat om af te drukken of op een PC te lezen.

Download document in ePub formaat om op een tablet of eBook-reader te lezen.

 

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Login Form