Steun het VPKK

Tot op heden is de Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik een niet gesubsidieerde stichting. Om ons werk te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u haar financieel ondersteunen dan kan dat door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL86TRIO0197686915 tnv Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. De rekening loopt bij Triodosbank, BIC code TRIONL2U. Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning en zullen zorg dragen voor een verantwoorde uitgave.

 

De stichting VPKK is door de belastingdienst vanaf 23 mei 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het RSIN/fiscaal nummer is: 8528 22 558.
Op de site van de belastingdienst kunt u ons ook vinden als een  algemeen nut beogende instelling. Klik op de volgende link en gebruik VPKK als zoekterm:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/


De volgende informatie die de ANBI verplicht is te publiceren vind u in het beleidsplan:

  1. De doelstelling van het VPKK
  2. Beloning van bestuurders
  3. Functie van bestuurders

Download hier het Beleidsplan van het VPKK 2013-2014. Klik op de link.

 

De volgende informatie die de ANBI verplicht is te publiceren vind u in het handelsregister van de kamer van koophandel :

  1. De naam vanhet VPKK
  2. De namen van de bestuurders
  3. Het postadres van het VPKK

Download hier het uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel. Klik op de link.

 

Het eerste boekjaar van het VPKK loopt van 23-5-2013 t/m 31-12-2014. De eerste financiële verantwoording zal derhalve in 2015 gepubliceerd worden.

Login Form