Media & Pers

19-11-2013 Persbericht VPKK

Reactie op besluit bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen


Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik is niet akkoord met het besluit van de Bisschoppenconferentie, Konferentie Nederlandse Religieuzen en Stichting Beheer en Toezicht om per 1 juli 2014 de mogelijkheid te beëindigen om een klacht in te dienen inzake seksueel misbruik door overleden plegers of inzake seksueel misbruik dat verjaard is.

Het VPKK meent dat het overleden zijn van een pleger de kerkelijke autoriteiten niet van verantwoordelijkheid ontslaat en stelt zich op het standpunt dat het aan voormalig slachtoffers is om te bepalen of en wanneer zij de kerkelijke autoriteiten op hun verantwoordelijkheid willen aanspreken. Gezien de eenzijdige nadruk in de berichtgeving tot voor zeer kort op mannelijke slachtoffers die in internaten en tehuizen zijn misbruikt, valt te verwachten dat andere groepen slachtoffers, met name vrouwen, zich in de komende jaren willen gaan melden.

De bij BC, KNR en de Stichting B&T gevoelde behoefte een eind te maken aan het instandhouden van de Klachtencommissie in de huidige omvang kan geen reden zijn tot het weigeren van toegang tot de Klachtenprocedure aan mensen, die om welke reden dan ook nog niet zijn toegekomen aan het indienen van een klacht.

Het VPKK verzoekt BC, KNR en de Stichting B&T alsnog en in overleg met het VPKK te komen tot een redelijke oplossing die recht doet aan toekomstige melders, zonder een beroep op verjaring of het overleden zijn van aangeklaagden.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft in het algemeen overleg op 14 november toegezegd “met de kerk te bespreken in hoeverre er nog maatwerk mogelijk is voor late meldingen.”

Hij stelt verder: “ Goed dat er een termijn wordt gesteld maar uiteraard zal elk slachtoffer in de gelegenheid moeten zijn geweest een klacht in de dienen, met name als duidelijk is dat eerder  melden niet mogelijk was”

 

Namens het VPKK
Maud Kips
Annemie Knibbe
043 3620897
06 53393818

 

image

Berichten in de media

Op deze pagina vindt u berichten in de media.

Lees...
image

TV & Radio

Op deze pagina vindt u TV en radio uitzendingen.

Lees...
image

Film

Op deze pagina vindt u een aantal films

Lees...
image

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten van het VPKK.

Lees...
image

Nieuws

Nieuws vervolgonderzoek Deetman 2013

Lees...

Login Form